Verwijzing

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO opgeleide paramedicus, werkzaam in de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tevens tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaars. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel, opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Voor een bezoek aan ons heeft u geen verwijzing nodig van uw tandarts. Natuurlijk blijft het mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken. Wij zullen dan uw behandeling met u en uw tandarts afstemmen.

Voor wie?

Eigenlijk zou iedereen, groot en klein, jong en oud, met enige regelmaat een bezoek aan de mondhygiënist moeten brengen. Het hebben van een gezond en schoon gebit is immers een waardevol bezit. Met een regelmatig bezoek aan de mondhygiënist verzekert u zich van een goede verzorging van uw mond. De mondhygiënist zorgt er voor dat uw tanden en uw tandvlees in een optimale conditie blijven. Zo kunt u eventuele problemen voorkomen.

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting zijn belangrijke taken van de mondhygiënist. Dat begint uiteraard bij kinderen. In de praktijk hebben ook veel volwassenen baat bij behandelingen van de mondhygiënist. Daarnaast hebben sommige groepen speciale aandacht nodig zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen, patiënten met hart- en vaatziekten en diabetici. Wij werken met de nieuwste airflow prophylaxis master van EMS. Het nieuwste apparaat op het gebied van aanslag, plaque en tandsteen verwijdering. Het beloofd zeer preventief, minimaal invasief, pijnloos, zachtaardig en veilig te zijn.