De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:
 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s, gebitsafdrukken en/of bacterieel onderzoek;
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit;
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging;
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd;
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride);
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen), het polijsten van vullingen en het bleken van tanden en kiezen;
 • het in opdracht van de tandarts anesthesie (verdoving) geven (ingevolgende de Wet BIG);
 • het - in opdracht van de tandarts - vullen van kleine gaatjes in tanden en kiezen;
 • het samen met u overleggen hoe u uw hele leven lang een gezonde mond kunt houden.
Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
 • op verwijzing of advies van uw tandarts of huisarts;
 • indien u dat zelf graag wenst;
 • indien uw tandvlees bloedt bij het poetsen;
 • als tanden of kiezen los gaan staan;
 • als het tandvlees rood en gezwollen is;
 • als het tandvlees terugtrekt;
 • bij gevoelige tandhalzen;
 • als er regelmatig gaatjes ontstaan;
 • als er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat;
 • indien u last heeft van een vieze smaak of slechte adem;
 • als mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is;
 • indien u graag advies wenst over (elektrisch) poetsen, stokers, ragers, floss;
 • indien u een beugel heeft;
 • indien u een bepaalde aandoening of ziekte de kwaliteit van het gebit en tandvlees beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan bij diabetes, of hart- of vaatziekten;
 • ook bij zwangerschap is regelmatig bezoek aan de mondhygiënist zeer aan te raden.
Waarom?

Een leven lang een gezonde, schone mond. Wie wil dat niet? Door goed te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen, kunt u uw mondgezondheid zelf positief beïnvloeden. Maar de mondhygiënist, als specialist op het gebied van preventieve mondzorg, kan een extra belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw mondgezondheid (gebit, tandvlees en mondhygiëne)

Regelmatig onderhoud!

s Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om al vanaf jonge leeftijd regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Iedereen kan rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht.

Overleg

Overleg met de tandarts
Omdat zowel de tandarts als mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het, voor een optimaal resultaat, belangrijk dat er tussen de tandarts en mondhygiënist wordt overlegd. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage, verzoek ik u om dat schriftelijk aan mij door te geven.

Overleg met andere zorgverleners
Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat de mondhygiënist ook contact opneemt met andere zorgverleners zoals huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. Indien u bezwaar heeft tegen dit overleg, wordt u vriendelijk verzocht om dit schriftelijk door te geven.