Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun patiënten te identificeren met behulp van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of officieel vreemdelingencertificaat). Wilt u daarom altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebben?